Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

Dzień: 2022-09-04


Data Godzina Rodzaj i miejsce spotkania 20. 09. 2022 r. 1700 – klasy I – IV1800 – klasy V – VIII Spotkanie z wychowawcą – sale lekcyjne 8. 11. 2022 r. 1700 –  1830 Otwarte drzwi Read more…


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r. podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. Read more…


Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) ustala się w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od Read more…