Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) ustala się w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych bez konieczności odpracowywania:

12 listopada 2021 r

22 grudnia 2021 r

7 stycznia 2022 r

2 maja 2022 r

24-26 maja 2022 r.- Egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022 r