Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” 
W roku szkolnym  2022/2023 w Szkole Podstawowej w Myślachowicach planowana jest realizacja zajęć w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” 

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów, tj. 
1. działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej
oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej, takie jak: zajęcia
wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań i inne dostosowane
do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych.
2. działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. 
Szkoła Podstawowa w Myślachowicach w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3” realizuje następujące formy wsparcia uczniów :
1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki
2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego