Witamy na stronie Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

„Każde dziecko robi coś dobrze, w każdym dziecku jest coś dobrego.
Trzeba tylko to coś odkryć i rozwijać”

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” rozpoczęty!Oddział Regionalny KRUS w Krakowie serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, którego celem jest promowanie pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających
w gospodarstwach rolnych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, swoje prace mogą nadsyłać dzieci z dwóch grup wiekowych: klas 0-3 oraz 4-8.


Termin nadsyłania prac konkursowych do OR KRUS upływa z dniem

1 kwietnia 2022 roku.

Prace należy dostarczyć na adres: OR KRUS w Krakowie, ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków


Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.
Więcej informacji na temat Konkursu można uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2022/konkurs_plastyczny_2022/regulamin-konk-plasty-2022-z-zalacznik.pdf